THE GREATEST GUIDE TO เปรียบเทียบ ประกันสุขภาพ

The Greatest Guide To เปรียบเทียบ ประกันสุขภาพ

The Greatest Guide To เปรียบเทียบ ประกันสุขภาพ

Blog Article

ประกันสุขภาพเป็นขั้นกว่าของความสบายใจ ไม่ว่าเราจะดูแลตัวเองดีแค่ไหนก็ต้องเจ็บป่วย ยิ่งในปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมาย และค่ารักษาพยาบาลก็แสนแพง เราควรทำประกันภัยสุขภาพเอาไว้ เมื่อเจ็บป่วยขึ้นมา จะได้มีคนช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ ซึ่งความคุ้มครองหลัก ๆ ของประกันสุขภาพ สามารถแบ่งได้ดังนี้

ซื้อประกันสุขภาพต้องเปิดเผยข้อมูลตามจริงทั้งหมดเลยใช่ไหม ?

ไทยประกันชีวิต

เหมาจ่ายตามจริงเกือบทุกรายการ และไม่จำกัดค่าแพทย์

ถ้าไม่มีประกันสุขภาพ แต่อยากซื้อแค่ประกันที่คุ้มครองเฉพาะโรค เฉพาะจุด หรือประกันโรคร้ายแรงได้ไหม

ตามปกติแล้ว บริษัทประกันภัยต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันของตนเองให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง ซึ่งบริษัท ซิกน่า ประกันภัย ก็ทำแบบเดียวกัน โดยเฉพาะการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประกันสุขภาพมิติใหม่ ซิกน่า ซุปเปอร์แพลน คุ้มครองกลุ่มโรคที่เกิดจากออฟฟิศซินโดรม อันเห็นได้ว่าชัดว่ากลุ่มเป้าหมายก็คือพนักงานออฟฟิศชาวไทยทั่วประเทศที่มักจะประสบปัญหาด้านสุขภาพจากการทำงานหนักแบบเดียวกันนั่นเอง

อุปกรณ์ดูแลสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ, อาหารสัตว์อื่น ๆ, ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยง

ตัวแทน/นายหน้าประกัน ตัวแทน/นายหน้า ประกันรถ ตัวแทน/นายหน้า ประกันสุขภาพ ตัวแทน/นายหน้า เปรียบเทียบ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต

อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จัดหนัก จัดเต็มกับประกันสุขภาพออนไลน์ที่คัดสรรมาให้อย่างดี พร้อมบริการตรวจเช็คเบี้ยประกันสุขภาพ เพื่อให้คุณได้เปรียบเทียบประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์การคุ้มครอง และคุ้มค่ากับเบี้ยประกันพร้อมสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม และบริการปรึกษาเทคนิคประกันภัย ฟรี !

เครดิตการ์ด, สินเชื่อ, ประกัน > ประกัน >

จำกัดค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังนอนโรงพยาบาล 

คุ้มครองค่าผ่าตัดจากความผิดปกติที่เกิดจากโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ

ทำประกันให้พ่อแม่ ลดหย่อนภาษีได้ไหม

ความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่น ๆ: ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย ทั้งความคุ้มครองการคลอดบุตร การรักษาฟัน การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ รวมถึงการรักษาอาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง

Report this page